Slum Name: JJC A-562, Pankha Road Near Nalla, Uttam Nagar
Slum Code: 252   DUSIB Division: C-01   AC No. 252

S.NO. Jhuggi Details HOF Spouse
1 Ref No.   :   176860
Jhuggi ID   :   252-107/1
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Temple
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
2 Ref No.   :   179374
Jhuggi ID   :   252-107/1 (20)
H.No.   :   117
Family Photo   :   Yes
Soniya Lahore
Voter ID Card   :   ABL1519206
Photo Yes
Krishan
  :  
Photo   :   No
3 Ref No.   :   176858
Jhuggi ID   :   252-107/1 (2)
H.No.   :  
Family Photo   :   No
Temple
  :  
Photo No

  :  
Photo   :   No
4 Ref No.   :   179363
Jhuggi ID   :   252-107/1 (10)
H.No.   :   117
Family Photo   :   Yes
Dipika
Voter ID Card   :   ABL1519213
Photo Yes
Laxmi
  :  
Photo   :   No
5 Ref No.   :   176880
Jhuggi ID   :   252-107/2
H.No.   :   119
Family Photo   :   Yes
Kailash
Voter ID Card   :   DL/02/012/279651
Photo Yes
Kesar
  :  
Photo   :   No
6 Ref No.   :   176909
Jhuggi ID   :   252-107/3
H.No.   :   13
Family Photo   :   Yes
Sunita
Voter ID Card   :   ABL1116227
Photo Yes
Shy Am Lal
Voter ID Card   :   Dl/02/011/270478
Photo   :   Yes
7 Ref No.   :   176931
Jhuggi ID   :   252-107/4
H.No.   :   14
Family Photo   :   Yes
Karan Lahore
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
8 Ref No.   :   176948
Jhuggi ID   :   252-107/5
H.No.   :   116
Family Photo   :   Yes
Amit
  :  
Photo Yes
Veeru
  :  
Photo   :   No
9 Ref No.   :   181773
Jhuggi ID   :   252-107/6
H.No.   :   115
Family Photo   :   Yes
Arti
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
10 Ref No.   :   176971
Jhuggi ID   :   252-107/7
H.No.   :   15
Family Photo   :   Yes
Kavita
Ration Card   :   077004281715
Photo Yes
Ravi Kumar
Voter ID Card   :   ABL1559938
Photo   :   Yes
11 Ref No.   :   177004
Jhuggi ID   :   252-107/8
H.No.   :   15
Family Photo   :   Yes
Narbada
Voter ID Card   :   DL/02/011/270387
Photo Yes
Akash
  :  
Photo   :   No
12 Ref No.   :   177053
Jhuggi ID   :   252-107/9
H.No.   :   117
Family Photo   :   Yes
Dhanni
Voter ID Card   :   ABL0477513
Photo Yes
Sunder Singh
Voter ID Card   :   ABL0477505
Photo   :   Yes
13 Ref No.   :   177108
Jhuggi ID   :   252-107/10
H.No.   :   117
Family Photo   :   Yes
Meenakshi Gupta
Voter ID Card   :   ABL0522920
Photo Yes
Mohit Lahore
Voter ID Card   :   ABL1761740
Photo   :   Yes
14 Ref No.   :   179476
Jhuggi ID   :   252-107/11
H.No.   :   131
Family Photo   :   Yes
Ponam Devi
  :  
Photo Yes
Ganesh Chand
  :  
Photo   :   Yes
15 Ref No.   :   177153
Jhuggi ID   :   252-107/12
H.No.   :   104
Family Photo   :   Yes
Hema
Voter ID Card   :   ZXD2064862
Photo Yes
Dharam Singh Pal
  :  
Photo   :   Yes
16 Ref No.   :   177208
Jhuggi ID   :   252-107/14
H.No.   :   113
Family Photo   :   Yes
Kamlesh
Voter ID Card   :   ABL1116110
Photo Yes
Surjeet Kumar
Voter ID Card   :   ABL1116102
Photo   :   Yes
17 Ref No.   :   177268
Jhuggi ID   :   252-107/15
H.No.   :   112
Family Photo   :   Yes
Ruksana
Voter ID Card   :   ABL1188382
Photo Yes
Farzana
  :  
Photo   :   No
18 Ref No.   :   177316
Jhuggi ID   :   252-107/16
H.No.   :   111
Family Photo   :   Yes
Asha
Voter ID Card   :   ABL1554517
Photo Yes
Mohan
Voter ID Card   :   ABL1475077
Photo   :   Yes
19 Ref No.   :   177360
Jhuggi ID   :   252-107/16 (1)
H.No.   :   111
Family Photo   :   Yes
Kailash
Voter ID Card   :   ABL1116094
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
20 Ref No.   :   177393
Jhuggi ID   :   252-107/16 (10)
H.No.   :   111
Family Photo   :   Yes
Virender
Voter ID Card   :   ABL1475052
Photo Yes
Nageena
  :  
Photo   :   Yes
21 Ref No.   :   178076
Jhuggi ID   :   252-107/17
H.No.   :   17
Family Photo   :   Yes
Santosh
Voter ID Card   :   ABL1116151
Photo Yes
Sunil
  :  
Photo   :   No
22 Ref No.   :   177429
Jhuggi ID   :   252-107/18
H.No.   :   488
Family Photo   :   Yes
Suman
Voter ID Card   :   ABL1949410
Photo Yes
Ganesh
  :  
Photo   :   No
23 Ref No.   :   177482
Jhuggi ID   :   252-107/19
H.No.   :   19
Family Photo   :   Yes
Narender
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
24 Ref No.   :   178178
Jhuggi ID   :   252-107/20 (10)
H.No.   :   310-a
Family Photo   :   Yes
Vijay Kumar
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
25 Ref No.   :   178152
Jhuggi ID   :   252-107/20
H.No.   :   20
Family Photo   :   Yes
Mani
Voter ID Card   :   ABL0481929
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
26 Ref No.   :   178118
Jhuggi ID   :   252-107/21
H.No.   :   21
Family Photo   :   Yes
Dal Chand
Voter ID Card   :   DL/02/012/270395
Photo Yes
Rajjo
Voter ID Card   :   ABL1674810
Photo   :   Yes
27 Ref No.   :   177632
Jhuggi ID   :   252-107/22
H.No.   :   23
Family Photo   :   Yes
Saleem
Voter ID Card   :   ABL1988532
Photo Yes
Rizwana
Voter ID Card   :   ABL1988540
Photo   :   Yes
28 Ref No.   :   177568
Jhuggi ID   :   252-107/23
H.No.   :   22
Family Photo   :   Yes
Sanjida
Voter ID Card   :   DL/02/012/270141
Photo Yes
Fakruddin
Voter ID Card   :   DL/02/012/270302
Photo   :   Yes
29 Ref No.   :   181738
Jhuggi ID   :   252-107/24
H.No.   :   110
Family Photo   :   Yes
Basgari
Voter ID Card   :   ABL0477406
Photo Yes
Shamsuddin
Voter ID Card   :   ABL0477398
Photo   :   Yes
30 Ref No.   :   177868
Jhuggi ID   :   252-107/27
H.No.   :   24
Family Photo   :   Yes
Kanchan
Ration Card   :   077000317254
Photo Yes
Ashok Kumar
  :  
Photo   :   No
31 Ref No.   :   177811
Jhuggi ID   :   252-107/28 (1)
H.No.   :   23
Family Photo   :   Yes
Geeta Devi
Voter ID Card   :   BVK0933259
Photo Yes
Vipin
  :  
Photo   :   No
32 Ref No.   :   177773
Jhuggi ID   :   252-107/28
H.No.   :   23
Family Photo   :   Yes
Barkha
  :  
Photo Yes
Sachin
  :  
Photo   :   Yes
33 Ref No.   :   177925
Jhuggi ID   :   252-107/29
H.No.   :   895
Family Photo   :   Yes
Maya
Voter ID Card   :   DL/02/012/279483
Photo Yes
Pritam
  :  
Photo   :   No
34 Ref No.   :   178006
Jhuggi ID   :   252-107/30
H.No.   :   25
Family Photo   :   Yes
Deepu
  :  
Photo Yes
Kamla
  :  
Photo   :   Yes
35 Ref No.   :   181726
Jhuggi ID   :   252-107/31
H.No.   :   25
Family Photo   :   Yes
Annu
  :  
Photo Yes
Raju
  :  
Photo   :   Yes
36 Ref No.   :   178215
Jhuggi ID   :   252-107/32
H.No.   :   26
Family Photo   :   Yes
Kamlesh Valmiki
Voter ID Card   :   BVK0932798
Photo Yes
Pawan Kumar
Voter ID Card   :   ABL0476879
Photo   :   Yes
37 Ref No.   :   178271
Jhuggi ID   :   252-107/33
H.No.   :   27
Family Photo   :   Yes
Bindu
Voter ID Card   :   ABL1188200
Photo Yes
Subhas
Voter ID Card   :   BVK0649988
Photo   :   Yes
38 Ref No.   :   178319
Jhuggi ID   :   252-107/34
H.No.   :   27
Family Photo   :   Yes
Usha
Voter ID Card   :   BVK0756379
Photo Yes
Sukhdev
  :  
Photo   :   Yes
39 Ref No.   :   178359
Jhuggi ID   :   252-107/35
H.No.   :   34
Family Photo   :   Yes
Ram Chander
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
40 Ref No.   :   178385
Jhuggi ID   :   252-107/36
H.No.   :   34
Family Photo   :   Yes
Santosh
Voter ID Card   :   ABL2144004
Photo Yes
Ramesh Lal
  :  
Photo   :   Yes
41 Ref No.   :   178439
Jhuggi ID   :   252-107/37
H.No.   :   35
Family Photo   :   Yes
Sonu Sharma
Voter ID Card   :   ABL0499624
Photo Yes
Meera Devi
  :  
Photo   :   Yes
42 Ref No.   :   178531
Jhuggi ID   :   252-107/38
H.No.   :   24-25
Family Photo   :   Yes
Sheela
Voter ID Card   :   ABL1154608
Photo Yes
Jai Narayan
Voter ID Card   :   ABL1154582
Photo   :   Yes
43 Ref No.   :   178717
Jhuggi ID   :   252-107/39
H.No.   :   24-25
Family Photo   :   Yes
Manoj
Voter ID Card   :   ABL1268044
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
44 Ref No.   :   178487
Jhuggi ID   :   252-107/40
H.No.   :   113
Family Photo   :   Yes
Pooja
Voter ID Card   :   ABL2168730
Photo Yes
Naksh
  :  
Photo   :   No
45 Ref No.   :   178582
Jhuggi ID   :   252-107/41
H.No.   :   128
Family Photo   :   Yes
Preeti
Voter ID Card   :   ABL1771491
Photo Yes
Shyam
Voter ID Card   :   ABL1686491
Photo   :   Yes
46 Ref No.   :   178624
Jhuggi ID   :   252-107/42
H.No.   :   128
Family Photo   :   Yes
Geeta Devi
Voter ID Card   :   ABL0477554
Photo Yes
Sunil
  :  
Photo   :   Yes
47 Ref No.   :   178671
Jhuggi ID   :   252-107/43
H.No.   :   128
Family Photo   :   Yes
Dhanni
Voter ID Card   :   ABL1686450
Photo Yes
Shanti
  :  
Photo   :   Yes
48 Ref No.   :   178696
Jhuggi ID   :   252-107/44
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Temple
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
49 Ref No.   :   178762
Jhuggi ID   :   252-107/45
H.No.   :   28
Family Photo   :   Yes
Raj Wati
Voter ID Card   :   DL/02/012/270410
Photo Yes
Pyare Lal
Voter ID Card   :   DL/02/011/270540
Photo   :   Yes
50 Ref No.   :   178806
Jhuggi ID   :   252-107/45 (1)
H.No.   :   28
Family Photo   :   Yes
Koshal
Voter ID Card   :   ABL1188218
Photo Yes
Premwari
  :  
Photo   :   Yes
51 Ref No.   :   178933
Jhuggi ID   :   252-107/46
H.No.   :   38
Family Photo   :   Yes
Kamlesh
Ration Card   :   077000317380
Photo Yes
Prince Kumar
  :  
Photo   :   No
52 Ref No.   :   178878
Jhuggi ID   :   252-107/47
H.No.   :   29
Family Photo   :   Yes
Sunder Dass
Voter ID Card   :   SMm0040014
Photo Yes
Muskan
Voter ID Card   :   SMM0040014
Photo   :   No
53 Ref No.   :   178963
Jhuggi ID   :   252-107/49
H.No.   :   74
Family Photo   :   Yes
Laxmi
Voter ID Card   :   ABL2049491
Photo Yes
Radha
  :  
Photo   :   No
54 Ref No.   :   179007
Jhuggi ID   :   252-107/51
H.No.   :   31
Family Photo   :   Yes
Vimlesh
Voter ID Card   :   ABL1834249
Photo Yes
Karan
  :  
Photo   :   No
55 Ref No.   :   179043
Jhuggi ID   :   252-107/52
H.No.   :   32
Family Photo   :   Yes
Ambu Devi
Voter ID Card   :   ABL1188234
Photo Yes
Ritik
  :  
Photo   :   No
56 Ref No.   :   179082
Jhuggi ID   :   252-107/53
H.No.   :   32
Family Photo   :   Yes
Amit
Voter ID Card   :   ABL1493856
Photo Yes
Shilpi
  :  
Photo   :   Yes
57 Ref No.   :   179129
Jhuggi ID   :   252-107/54
H.No.   :   106
Family Photo   :   Yes
Inder Jeet
Voter ID Card   :   ABL2184570
Photo Yes
Asha
Voter ID Card   :   BVK0850958
Photo   :   Yes
58 Ref No.   :   179166
Jhuggi ID   :   252-107/55
H.No.   :   105
Family Photo   :   Yes
Prem
Voter ID Card   :   ABL1188374
Photo Yes
Manoj
  :  
Photo   :   No
59 Ref No.   :   179188
Jhuggi ID   :   252-107/56
H.No.   :   104
Family Photo   :   Yes
Ram Pati
Voter ID Card   :   ABL1688893
Photo Yes
Babu Lal
Voter ID Card   :   ABL1116078
Photo   :   Yes
60 Ref No.   :   179226
Jhuggi ID   :   252-107/57
H.No.   :   103
Family Photo   :   Yes
Parwati Devi
Voter ID Card   :   ABL1816163
Photo Yes
Hukum Chand
Voter ID Card   :   ABL1834158
Photo   :   Yes
61 Ref No.   :   179253
Jhuggi ID   :   252-107/57 (1)
H.No.   :   103
Family Photo   :   Yes
Ravi
Voter ID Card   :   ABL2141265
Photo Yes
Dipika
  :  
Photo   :   Yes
62 Ref No.   :   179266
Jhuggi ID   :   252-107/58
H.No.   :  
Family Photo   :   Yes
Temple
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
63 Ref No.   :   179272
Jhuggi ID   :   252-107/59
H.No.   :   33
Family Photo   :   Yes
Anandi
Voter ID Card   :   DL/02/012/270291
Photo Yes
Jai Kishan
Voter ID Card   :   ABL0478222
Photo   :   Yes
64 Ref No.   :   179305
Jhuggi ID   :   252-107/60
H.No.   :   102
Family Photo   :   Yes
Ram Bai
Voter ID Card   :   BVK0736090
Photo Yes
Chhotu
  :  
Photo   :   Yes
65 Ref No.   :   179487
Jhuggi ID   :   252-107/61
H.No.   :   34
Family Photo   :   Yes
Ram Sahay
  :  
Photo Yes
Parwati
Ration Card   :   077000317640
Photo   :   Yes
66 Ref No.   :   179493
Jhuggi ID   :   252-107/62
H.No.   :   126
Family Photo   :   Yes
Lad Bai
Voter ID Card   :   ABL1713212
Photo Yes
Ram Kishan
Voter ID Card   :   DL/02/012/270429
Photo   :   Yes
67 Ref No.   :   179503
Jhuggi ID   :   252-107/63
H.No.   :   120
Family Photo   :   Yes
Beena
Voter ID Card   :   ABL1936706
Photo Yes
Chhote Lal
Voter ID Card   :   ABL1936680
Photo   :   Yes
68 Ref No.   :   179575
Jhuggi ID   :   252-107/64
H.No.   :   752
Family Photo   :   Yes
Hari Ram
Voter ID Card   :   BVK0653121
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
69 Ref No.   :   179540
Jhuggi ID   :   252-107/65
H.No.   :   132
Family Photo   :   Yes
Karan Sing
Voter ID Card   :   ABL1688687
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
70 Ref No.   :   179635
Jhuggi ID   :   252-107/66 (10)
H.No.   :   35
Family Photo   :   Yes
Mamta Rani
Voter ID Card   :   ABL1589877
Photo Yes
Satish Kumar
Voter ID Card   :   ABL1154657
Photo   :   Yes
71 Ref No.   :   179596
Jhuggi ID   :   252-107/66
H.No.   :   35
Family Photo   :   Yes
Manno Devi
Voter ID Card   :   ABL1710432
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
72 Ref No.   :   179677
Jhuggi ID   :   252-107/67
H.No.   :   36
Family Photo   :   Yes
Rajwanti
Voter ID Card   :   ABL1154665
Photo Yes
Harshi Ram
Voter ID Card   :   ABL1154673
Photo   :   Yes
73 Ref No.   :   179771
Jhuggi ID   :   252-107/68 (1)
H.No.   :   37
Family Photo   :   Yes
Sandeep Kumar
Voter ID Card   :   ABL1829736
Photo Yes
Rekha
Voter ID Card   :   URU0588855
Photo   :   Yes
74 Ref No.   :   179731
Jhuggi ID   :   252-107/68
H.No.   :   37
Family Photo   :   Yes
Sunita Devi
Voter ID Card   :   ABL1792547
Photo Yes
Heera Lal
Voter ID Card   :   ABL1834208
Photo   :   Yes
75 Ref No.   :   180192
Jhuggi ID   :   252-107/69 (1)
H.No.   :   101
Family Photo   :   Yes
Sushila
Voter ID Card   :   BVK0736223
Photo Yes
Mohan Lal
Voter ID Card   :   DL/02/012/270330
Photo   :   Yes
76 Ref No.   :   179817
Jhuggi ID   :   252-107/69
H.No.   :   101
Family Photo   :   Yes
Jeet Singh
Voter ID Card   :   ABL1410042
Photo Yes
Dershana
Voter ID Card   :   BVK0736231
Photo   :   Yes
77 Ref No.   :   179935
Jhuggi ID   :   252-107/71
H.No.   :   100
Family Photo   :   Yes
Parwati
Voter ID Card   :   ABL1834026
Photo Yes
Shiv Pojan
  :  
Photo   :   No
78 Ref No.   :   179979
Jhuggi ID   :   252-107/72
H.No.   :   39
Family Photo   :   Yes
Ratni
Voter ID Card   :   ABL1116201
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
79 Ref No.   :   180162
Jhuggi ID   :   252-107/73
H.No.   :   39
Family Photo   :   Yes
Hansraj
  :  
Photo Yes
Pooja
  :  
Photo   :   Yes
80 Ref No.   :   180017
Jhuggi ID   :   252-107/74
H.No.   :   40
Family Photo   :   Yes
Dropati
Voter ID Card   :   SBJ3182086
Photo Yes
Inderjeet
Voter ID Card   :   ABL1862779
Photo   :   Yes
81 Ref No.   :   180114
Jhuggi ID   :   252-107/75 (1)
H.No.   :   41
Family Photo   :   Yes
Birmati
Voter ID Card   :   ABL0478198
Photo Yes
Vishnu
Voter ID Card   :   BVK0922054
Photo   :   No
82 Ref No.   :   180058
Jhuggi ID   :   252-107/75
H.No.   :   41
Family Photo   :   Yes
Kavita
Voter ID Card   :   ABL1988558
Photo Yes
Bijender
Voter ID Card   :   BVK0922054
Photo   :   Yes
83 Ref No.   :   180237
Jhuggi ID   :   252-107/76
H.No.   :   44
Family Photo   :   Yes
Shanti
Voter ID Card   :   DL/02/012/270106
Photo Yes
Pooja
  :  
Photo   :   No
84 Ref No.   :   180291
Jhuggi ID   :   252-107/77
H.No.   :   98
Family Photo   :   Yes
Shakeela
Voter ID Card   :   ABL1154772
Photo Yes
Raju
  :  
Photo   :   No
85 Ref No.   :   180340
Jhuggi ID   :   252-107/78
H.No.   :   42
Family Photo   :   Yes
Shila Devi
Voter ID Card   :   DL/02/012/270660
Photo Yes
Chaman Lal
  :  
Photo   :   No
86 Ref No.   :   180691
Jhuggi ID   :   252-107/81 (1)
H.No.   :   45
Family Photo   :   Yes
Tarannum
Voter ID Card   :   ABL1812998
Photo Yes
Md Sarwar
  :  
Photo   :   Yes
87 Ref No.   :   180421
Jhuggi ID   :   252-107/81
H.No.   :   50
Family Photo   :   Yes
Nizam Malik
  :  
Photo Yes
Heena
  :  
Photo   :   Yes
88 Ref No.   :   180475
Jhuggi ID   :   252-107/82
H.No.   :   5
Family Photo   :   Yes
Ramjani
Voter ID Card   :   ABL1154574
Photo Yes
Asma
  :  
Photo   :   Yes
89 Ref No.   :   180567
Jhuggi ID   :   252-107/83 (1)
H.No.   :   50
Family Photo   :   Yes
Shakeela Begam
Voter ID Card   :   ABL1879897
Photo Yes
Muskan
  :  
Photo   :   No
90 Ref No.   :   180530
Jhuggi ID   :   252-107/83
H.No.   :   50
Family Photo   :   Yes
Nazrul Malik
Voter ID Card   :   BL1879906
Photo Yes
Dilsher
  :  
Photo   :   No
91 Ref No.   :   180656
Jhuggi ID   :   252-107/84 (1)
H.No.   :   45
Family Photo   :   Yes
Akila
Voter ID Card   :   DL/02/012/270168
Photo Yes
Anwar Khan
  :  
Photo   :   No
92 Ref No.   :   180614
Jhuggi ID   :   252-107/84
H.No.   :   45
Family Photo   :   Yes
Ladli
Voter ID Card   :   ABL2112679
Photo Yes
Md Munif
Voter ID Card   :   ABL0476911
Photo   :   No
93 Ref No.   :   180744
Jhuggi ID   :   252-107/85
H.No.   :   44
Family Photo   :   Yes
Sant Dam
Voter ID Card   :   ABL2062578
Photo Yes
Raj Kumari
Ration Card   :   077004003628
Photo   :   Yes
94 Ref No.   :   180791
Jhuggi ID   :   252-107/87
H.No.   :   46
Family Photo   :   Yes
Pushpa
Voter ID Card   :   DL/02/012/270562
Photo Yes
Jai Prakash
  :  
Photo   :   No
95 Ref No.   :   180888
Jhuggi ID   :   252-107/87 (1)
H.No.   :   46
Family Photo   :   Yes
Indra
Voter ID Card   :   ABL1509461
Photo Yes
Mukesh
  :  
Photo   :   Yes
96 Ref No.   :   180859
Jhuggi ID   :   252-107/87 (10)
H.No.   :   46
Family Photo   :   Yes
Rahul
Voter ID Card   :   ABL1505841
Photo Yes
Poonam
Voter ID Card   :   XXA1876985
Photo   :   Yes
97 Ref No.   :   180954
Jhuggi ID   :   252-107/88 (10)
H.No.   :   47
Family Photo   :   Yes
Rameez Khan
Voter ID Card   :   ABL1154699
Photo Yes
Shabina
  :  
Photo   :   Yes
98 Ref No.   :   180978
Jhuggi ID   :   252-107/88 (1)
H.No.   :   47
Family Photo   :   Yes
Parvez Alam
Voter ID Card   :   ABL1154707
Photo Yes
Ayesha Khanam
Voter ID Card   :   ABL1188267
Photo   :   Yes
99 Ref No.   :   180925
Jhuggi ID   :   252-107/88
H.No.   :   47
Family Photo   :   Yes
Shajahan
Voter ID Card   :   DL/02/012/270458
Photo Yes
Salim
  :  
Photo   :   No
100 Ref No.   :   181074
Jhuggi ID   :   252-107/89 (10)
H.No.   :   49
Family Photo   :   Yes
Chaman Lal
Voter ID Card   :   DL/02/012/270369
Photo Yes
Varsha
  :  
Photo   :   Yes
101 Ref No.   :   181038
Jhuggi ID   :   252-107/89
H.No.   :   48
Family Photo   :   Yes
Priya
Ration Card   :   201852
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
102 Ref No.   :   181131
Jhuggi ID   :   252-107/90
H.No.   :   50
Family Photo   :   Yes
Wakila
Voter ID Card   :   ABL0478081
Photo Yes
Sirajuddin
Voter ID Card   :   ABL0478032
Photo   :   Yes
103 Ref No.   :   181164
Jhuggi ID   :   252-107/91
H.No.   :   96
Family Photo   :   Yes
Raj Kumar
Voter ID Card   :   ABL0491811
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
104 Ref No.   :   181218
Jhuggi ID   :   252-107/92
H.No.   :   95
Family Photo   :   Yes
Pooja
Voter ID Card   :   ABL1189455
Photo Yes
Akshay Sabharwal
  :  
Photo   :   Yes
105 Ref No.   :   181403
Jhuggi ID   :   252-107/92 (1)
H.No.   :   95
Family Photo   :   Yes
Vijay Lal
Voter ID Card   :   DL/02/012/270060
Photo Yes
Arti
Voter ID Card   :   ABL1189463
Photo   :   No
106 Ref No.   :   181277
Jhuggi ID   :   252-107/94
H.No.   :   44
Family Photo   :   Yes
Nanhe Lal
Pan Card   :   ANKPN8593N
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
107 Ref No.   :   181316
Jhuggi ID   :   252-107/95
H.No.   :   94
Family Photo   :   Yes
Taj Mohammad
Voter ID Card   :   ABL0478800
Photo Yes
Shabana
  :  
Photo   :   Yes
108 Ref No.   :   181371
Jhuggi ID   :   252-107/95 (10)
H.No.   :   94
Family Photo   :   Yes
Tasliman
Voter ID Card   :   ABL0477893
Photo Yes
Saleem
  :  
Photo   :   No
109 Ref No.   :   181436
Jhuggi ID   :   252-107/96
H.No.   :   49
Family Photo   :   Yes
Anita
Voter ID Card   :   ABL1520766
Photo Yes
Vikas
Voter ID Card   :   ABL1520758
Photo   :   Yes
110 Ref No.   :   181495
Jhuggi ID   :   252-107/97
H.No.   :   52
Family Photo   :   Yes
Sheela Devi
Voter ID Card   :   ABL1267913
Photo Yes
Anchal
  :  
Photo   :   No
111 Ref No.   :   181532
Jhuggi ID   :   252-107/98
H.No.   :   121
Family Photo   :   Yes
Bachchu Lal
Voter ID Card   :   ABL2026920
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
112 Ref No.   :   181549
Jhuggi ID   :   252-107/99
H.No.   :   53
Family Photo   :   Yes
Suresh Kumar
Voter ID Card   :   ABL1792562
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
113 Ref No.   :   181579
Jhuggi ID   :   252-107/100
H.No.   :   249
Family Photo   :   Yes
Saroj
Voter ID Card   :   DL/02/012/276207
Photo Yes
Mamta
  :  
Photo   :   No
114 Ref No.   :   181604
Jhuggi ID   :   252-107/101
H.No.   :   156
Family Photo   :   Yes
Sunita Devi
Voter ID Card   :   ABL1688810
Photo Yes
Yaad Ram
Voter ID Card   :   DL/02/012/270304
Photo   :   Yes
115 Ref No.   :   181634
Jhuggi ID   :   252-107/102
H.No.   :   63
Family Photo   :   Yes
Mamta Rani
Voter ID Card   :   ABL0478644
Photo Yes
On Prakash
Voter ID Card   :   ABL1857589
Photo   :   Yes
116 Ref No.   :   181665
Jhuggi ID   :   252-107/103
H.No.   :   64
Family Photo   :   Yes
Poonam
Voter ID Card   :   ABL1730836
Photo Yes
Raj Kumar
Voter ID Card   :   ABL1730844
Photo   :   Yes
117 Ref No.   :   181682
Jhuggi ID   :   252-107/104
H.No.   :   156
Family Photo   :   Yes
Nanhe
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
118 Ref No.   :   181692
Jhuggi ID   :   252-107/106
H.No.   :   52/2
Family Photo   :   Yes
Anita Bhan
  :  
Photo Yes
Preet Bhan
  :  
Photo   :   No
119 Ref No.   :   174682
Jhuggi ID   :   252-229/1
H.No.   :   88
Family Photo   :   Yes
Laxmi
Pan Card   :   AXQPL5232J
Photo Yes
Ram Singh
Pan Card   :   BTSPS8467B
Photo   :   Yes
120 Ref No.   :   174311
Jhuggi ID   :   252-229/2
H.No.   :   W-68/88
Family Photo   :   Yes
Mona Devi
Ration Card   :   077004806038
Photo Yes
Dharam Nath Saha
Pan Card   :   ALNPD8324N
Photo   :   Yes
121 Ref No.   :   174835
Jhuggi ID   :   252-229/2 (1)
H.No.   :   88
Family Photo   :   Yes
Ajay Kumar
Voter ID Card   :   ABL1730829
Photo Yes
Kiran Devi
Bank Passbook   :   60275441762
Photo   :   Yes
122 Ref No.   :   175166
Jhuggi ID   :   252-229/3 (1)
H.No.   :   87
Family Photo   :   Yes
Santosh
Voter ID Card   :   ABL2180776
Photo Yes
Deepanshu
  :  
Photo   :   No
123 Ref No.   :   174919
Jhuggi ID   :   252-229/3
H.No.   :   87
Family Photo   :   Yes
Nirmala
Ration Card   :   077000327239
Photo Yes
Vinod Kumar
Voter ID Card   :   ABL0477604
Photo   :   Yes
124 Ref No.   :   174602
Jhuggi ID   :   252-229/4 (1)
H.No.   :   86
Family Photo   :   Yes
Santosh Kumar
Voter ID Card   :   BVK0944405
Photo Yes
Kiram Kumari
Voter ID Card   :   BVK0944397
Photo   :   Yes
125 Ref No.   :   175345
Jhuggi ID   :   252-229/5 (1)
H.No.   :   87
Family Photo   :   Yes
Sahil
Pan Card   :   LIZPS9533A
Photo Yes
Simran
  :  
Photo   :   Yes
126 Ref No.   :   175240
Jhuggi ID   :   252-229/5
H.No.   :   87
Family Photo   :   Yes
Ranjana
Pan Card   :   BDPPR7799A
Photo Yes
Sanjay
Pan Card   :   DRMPS6453R
Photo   :   Yes
127 Ref No.   :   186812
Jhuggi ID   :   252-229/6
H.No.   :   85
Family Photo   :   Yes
Rukhshana
Voter ID Card   :   NGQ1272772
Photo Yes
Hamid Khan
Voter ID Card   :   NGQ1272764
Photo   :   Yes
128 Ref No.   :   175543
Jhuggi ID   :   252-229/7 (1)
H.No.   :   85
Family Photo   :   Yes
Sunita
Pan Card   :   LCBPS2729A
Photo Yes
Vinod Kumar
Voter ID Card   :   ABL1116045
Photo   :   Yes
129 Ref No.   :   175436
Jhuggi ID   :   252-229/7
H.No.   :   85
Family Photo   :   Yes
Chander
Ration Card   :   077000317236
Photo Yes
Satish Kumar
Voter ID Card   :   ABL0477257
Photo   :   No
130 Ref No.   :   186448
Jhuggi ID   :   252-229/7 (10)
H.No.   :   85
Family Photo   :   Yes
Ravi Kumar
Pan Card   :   EMEPK1541Q
Photo Yes
Anjali
Pan Card   :   DEMPA8107P
Photo   :   Yes
131 Ref No.   :   179177
Jhuggi ID   :   252-229/8 (1)
H.No.   :   86
Family Photo   :   Yes
Sapna
Pan Card   :   LCBPS3513C
Photo Yes
Ajeet Kumar
Pan Card   :   CFSPK5897N
Photo   :   Yes
132 Ref No.   :   175620
Jhuggi ID   :   252-229/8
H.No.   :   86
Family Photo   :   Yes
Bimla
Ration Card   :   077000322830
Photo Yes
Ashish Kumar
  :  
Photo   :   No
133 Ref No.   :   175684
Jhuggi ID   :   252-229/10
H.No.   :   84
Family Photo   :   Yes
Cicilia
Pan Card   :   AMKPC1050C
Photo Yes
Ignatius Basil
Voter ID Card   :   ABL1440949
Photo   :   Yes
134 Ref No.   :   177077
Jhuggi ID   :   252-229/11
H.No.   :   83
Family Photo   :   Yes
Deewan Chand
Ration Card   :   077004482938
Photo Yes
Vikas
Voter ID Card   :   ABL0477224
Photo   :   No
135 Ref No.   :   177183
Jhuggi ID   :   252-229/11 (1)
H.No.   :   83
Family Photo   :   Yes
Laxmi
Pan Card   :   AHVPL3621J
Photo Yes
Suraj
Voter ID Card   :   ABL2210953
Photo   :   Yes
136 Ref No.   :   178900
Jhuggi ID   :   252-229/12 (1)
H.No.   :   82
Family Photo   :   Yes
Neetu
Pan Card   :   AOEPN5920J
Photo Yes
Dev
  :  
Photo   :   No
137 Ref No.   :   178711
Jhuggi ID   :   252-229/12
H.No.   :   82
Family Photo   :   Yes
Birbati
Ration Card   :   077000317993
Photo Yes
Preeti
Voter ID Card   :   ABL0477182
Photo   :   No
138 Ref No.   :   178003
Jhuggi ID   :   252-229/13 (1)
H.No.   :   81
Family Photo   :   Yes
Santosh
Pan Card   :   FXRPS8042F
Photo Yes
Sunny
Voter ID Card   :   ABL2139343
Photo   :   No
139 Ref No.   :   187165
Jhuggi ID   :   252-229/13
H.No.   :   81
Family Photo   :   Yes
Reetu
Voter ID Card   :   ABL2005750
Photo Yes
Sanjay
Voter ID Card   :   ABL2137263
Photo   :   Yes
140 Ref No.   :   176975
Jhuggi ID   :   252-229/14
H.No.   :   79
Family Photo   :   Yes
Kanta
Ration Card   :   077000317483
Photo Yes
Raghbir
Pan Card   :   ASZPR5333E
Photo   :   Yes
141 Ref No.   :   186136
Jhuggi ID   :   252-229/14 (1)
H.No.   :   79
Family Photo   :   Yes
Lalit
Pan Card   :   AUEPL6973F
Photo Yes
Jyoti
  :  
Photo   :   Yes
142 Ref No.   :   177330
Jhuggi ID   :   252-229/15 (1)
H.No.   :   78
Family Photo   :   Yes
Asha
Ration Card   :   0770044000488
Photo Yes
Mukesh
Voter ID Card   :   ABL1380906
Photo   :   Yes
143 Ref No.   :   178518
Jhuggi ID   :   252-229/15
H.No.   :   78
Family Photo   :   Yes
Rachana
Ration Card   :   077004285569
Photo Yes
Sanjay Singh
Voter ID Card   :   JHV0739789
Photo   :   Yes
144 Ref No.   :   177519
Jhuggi ID   :   252-229/16
H.No.   :   80
Family Photo   :   Yes
Sunil Kumar
Pan Card   :   BXPPK8486F
Photo Yes
Pooja
Voter ID Card   :   ABL1527745
Photo   :   Yes
145 Ref No.   :   179038
Jhuggi ID   :   252-229/16 (1)
H.No.   :   80
Family Photo   :   Yes
Ram Ratan
Pan Card   :   ARBPR8337H
Photo Yes
Hukum Chand
Driving License   :   DL0420039085053
Photo   :   Yes
146 Ref No.   :   177799
Jhuggi ID   :   252-229/17
H.No.   :   78
Family Photo   :   Yes
Kushum Lata
Ration Card   :   077000317238
Photo Yes
Mukesh Kumar
Voter ID Card   :   DL/02/012/270065
Photo   :   Yes
147 Ref No.   :   179269
Jhuggi ID   :   252-229/18 (1)
H.No.   :   78
Family Photo   :   Yes
Kamlesh
Ration Card   :   077004582499
Photo Yes
Hazari Lal
Voter ID Card   :   ABL1656479
Photo   :   Yes
148 Ref No.   :   179354
Jhuggi ID   :   252-229/18
H.No.   :   92
Family Photo   :   Yes
Kulwant
Ration Card   :   077004495676
Photo Yes
Arun Kumar
Voter ID Card   :   DL/02/012/273461
Photo   :   No
149 Ref No.   :   181339
Jhuggi ID   :   252-229/19 (2)
H.No.   :   79
Family Photo   :   Yes
Naren
Pan Card   :   APDPN6698H
Photo Yes
Kumari Versha
  :  
Photo   :   Yes
150 Ref No.   :   178221
Jhuggi ID   :   252-229/20
H.No.   :   W-68/77
Family Photo   :   Yes
Naveen Kumar
Pan Card   :   BHIPK7396B
Photo Yes
Rajni
  :  
Photo   :   Yes
151 Ref No.   :   178436
Jhuggi ID   :   252-229/21
H.No.   :   77
Family Photo   :   Yes
Saroj Bala
Ration Card   :   077000317613
Photo Yes
Raj Kumar
Voter ID Card   :   ABL1116250
Photo   :   Yes
152 Ref No.   :   185957
Jhuggi ID   :   252-229/22 (10)
H.No.   :   306
Family Photo   :   Yes
Minakshi
Voter ID Card   :   UDL1385186
Photo Yes
Mukesh Kumar
Voter ID Card   :   ABL0481770
Photo   :   Yes
153 Ref No.   :   179584
Jhuggi ID   :   252-229/22
H.No.   :   76
Family Photo   :   Yes
Mamta
Pan Card   :   EAUPM8878J
Photo Yes
Seeta Ram
Voter ID Card   :   ABL0481739
Photo   :   Yes
154 Ref No.   :   179729
Jhuggi ID   :   252-229/23
H.No.   :   75
Family Photo   :   Yes
Kalawati
Ration Card   :   077000317350
Photo Yes
Om Prakash
Voter ID Card   :   DL/02/012/270240
Photo   :   Yes
155 Ref No.   :   179792
Jhuggi ID   :   252-229/23 (1)
H.No.   :   75
Family Photo   :   Yes
Sandhya
Voter ID Card   :   ABL1515915
Photo Yes
Shekhar
Voter ID Card   :   ABL1188424
Photo   :   Yes
156 Ref No.   :   180886
Jhuggi ID   :   252-229/24 (1)
H.No.   :   74
Family Photo   :   Yes
Khushnuma
Ration Card   :   077004234972
Photo Yes
Jiyauddin
Voter ID Card   :   ABL0478768
Photo   :   Yes
157 Ref No.   :   180331
Jhuggi ID   :   252-229/24
H.No.   :   74
Family Photo   :   Yes
Sitara
Ration Card   :   077000318057
Photo Yes
Kamaliddin
Voter ID Card   :   BVK0848606
Photo   :   Yes
158 Ref No.   :   181422
Jhuggi ID   :   252-229/25
H.No.   :   74
Family Photo   :   Yes
Usha
Ration Card   :   077004364438
Photo Yes
Sachin
Voter ID Card   :   ABL1713204
Photo   :   No
159 Ref No.   :   179892
Jhuggi ID   :   252-229/26
H.No.   :   74
Family Photo   :   Yes
Laxmi
Ration Card   :   077004006972
Photo Yes
Pavan Kumar
Voter ID Card   :   ABL1949443
Photo   :   No
160 Ref No.   :   180020
Jhuggi ID   :   252-229/27
H.No.   :   47
Family Photo   :   Yes
Billo Devi
Ration Card   :   077005140579
Photo Yes
Tulsi Ram
Voter ID Card   :   LQK2288124
Photo   :   Yes
161 Ref No.   :   180151
Jhuggi ID   :   252-229/29
H.No.   :   74
Family Photo   :   Yes
Omwati
Ration Card   :   077000327337
Photo Yes
Manoj Kumar
Voter ID Card   :   ABL1519189
Photo   :   No
162 Ref No.   :   180221
Jhuggi ID   :   252-229/29 (1)
H.No.   :   74
Family Photo   :   Yes
Sarita
Ration Card   :   076004020996
Photo Yes
Devraj
Pan Card   :   CLCPD1840C
Photo   :   Yes
163 Ref No.   :   180995
Jhuggi ID   :   252-229/30 (1)
H.No.   :   73
Family Photo   :   Yes
Sujata
Ration Card   :   077000317049
Photo Yes
Jitender
  :  
Photo   :   Yes
164 Ref No.   :   185854
Jhuggi ID   :   252-229/30
H.No.   :   76
Family Photo   :   Yes
Meena
Pan Card   :   DKLPM7525J
Photo Yes
Hari Singh
Voter ID Card   :   ABL0481754
Photo   :   Yes
165 Ref No.   :   181244
Jhuggi ID   :   252-229/31
H.No.   :   68/79
Family Photo   :   Yes
Asha
Ration Card   :   077000316919
Photo Yes
Akash
Voter ID Card   :   ABL2196244
Photo   :   No
166 Ref No.   :   181166
Jhuggi ID   :   252-229/31 (1)
H.No.   :   72
Family Photo   :   Yes
Deepak Kumar Gautam
Pan Card   :   CJTPG6811M
Photo Yes
Poonam
  :  
Photo   :   Yes
167 Ref No.   :   181089
Jhuggi ID   :   252-229/31
H.No.   :   72
Family Photo   :   Yes
Bimla
Ration Card   :   077000317983
Photo Yes
Chhotelal
Voter ID Card   :   ABL1651710
Photo   :   Yes
168 Ref No.   :   181663
Jhuggi ID   :   252-229/33
H.No.   :   70
Family Photo   :   Yes
Savita Devi
Ration Card   :   077004000572
Photo Yes
Ashok Kumar
Voter ID Card   :   ABL0477091
Photo   :   Yes
169 Ref No.   :   182127
Jhuggi ID   :   252-229/34
H.No.   :   69
Family Photo   :   Yes
Tara
Ration Card   :   077000317777
Photo Yes
Vijay
Voter ID Card   :   ABL1849610
Photo   :   No
170 Ref No.   :   181797
Jhuggi ID   :   252-229/35
H.No.   :   68
Family Photo   :   Yes
Sanjay
Voter ID Card   :   BVK0841791
Photo Yes
Rekha
  :  
Photo   :   Yes
171 Ref No.   :   181709
Jhuggi ID   :   252-229/36
H.No.   :   68
Family Photo   :   Yes
Preeti
Ration Card   :   077004023117
Photo Yes
Babloo
Voter ID Card   :   ABL1188309
Photo   :   Yes
172 Ref No.   :   186581
Jhuggi ID   :   252-229/37 (19)
H.No.   :   88
Family Photo   :   Yes
Karan
Voter ID Card   :   ABL1392026
Photo Yes
Niharika
  :  
Photo   :   Yes
173 Ref No.   :   182272
Jhuggi ID   :   252-229/37 (10)
H.No.   :   65
Family Photo   :   Yes
Preety
Pan Card   :   CEJPP7995A
Photo Yes
Sanjay
Driving License   :   DL-0420130274296
Photo   :   Yes
174 Ref No.   :   181775
Jhuggi ID   :   252-229/37
H.No.   :   88
Family Photo   :   Yes
Sudha
Ration Card   :   077000317264
Photo Yes
Ram Lal
Voter ID Card   :   ABL1188358
Photo   :   Yes
175 Ref No.   :   185062
Jhuggi ID   :   252-229/38
H.No.   :   W-68/88
Family Photo   :   Yes
Reshma
Voter ID Card   :   NEL4056024
Photo Yes
Mohd Zaid
  :  
Photo   :   No
176 Ref No.   :   184309
Jhuggi ID   :   252-229/39
H.No.   :   68
Family Photo   :   Yes
Seema
Voter ID Card   :   ABL1500800
Photo Yes
Sunil
  :  
Photo   :   Yes
177 Ref No.   :   184370
Jhuggi ID   :   252-229/50
H.No.   :   66
Family Photo   :   Yes
Raj Kumar
Voter ID Card   :   ABL1688729
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
178 Ref No.   :   182035
Jhuggi ID   :   252-229/52 (1)
H.No.   :   134
Family Photo   :   Yes
Ram Singh
Voter ID Card   :   DL/02/012/270688
Photo Yes
Kiran
Voter ID Card   :   ABL2107357
Photo   :   No
179 Ref No.   :   181982
Jhuggi ID   :   252-229/52
H.No.   :   64
Family Photo   :   Yes
Santosh
Ration Card   :   077000317275
Photo Yes
Tarachand
Voter ID Card   :   ABL0478099
Photo   :   Yes
180 Ref No.   :   181818
Jhuggi ID   :   252-229/52
H.No.   :   61
Family Photo   :   Yes
Minakshi
Ration Card   :   077000322321
Photo Yes
Subhash Chand
Voter ID Card   :   ABL1951143
Photo   :   Yes
181 Ref No.   :   186741
Jhuggi ID   :   252-229/52 (1)
H.No.   :   64
Family Photo   :   Yes
Shalu
Voter ID Card   :   ABL1688836
Photo Yes
Naresh Kumar
Driving License   :   DL-020270413553
Photo   :   Yes
182 Ref No.   :   182374
Jhuggi ID   :   252-229/54
H.No.   :   148
Family Photo   :   Yes
Uma
Ration Card   :   077004581690
Photo Yes
Hemant Mahavar
Voter ID Card   :   ABL2135192
Photo   :   No
183 Ref No.   :   182472
Jhuggi ID   :   252-229/55
H.No.   :   149
Family Photo   :   Yes
Raj Kumar
Bank Passbook   :   697502010014723
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
184 Ref No.   :   183320
Jhuggi ID   :   252-229/57 (1)
H.No.   :   63
Family Photo   :   Yes
Babita Devi
Ration Card   :   077004614372
Photo Yes
Nawal Singh
Voter ID Card   :   DL/02/012/270237
Photo   :   Yes
185 Ref No.   :   182999
Jhuggi ID   :   252-229/57
H.No.   :   63
Family Photo   :   Yes
Monika
Ration Card   :   077000317407
Photo Yes
Ranjit Singh
Voter ID Card   :   JHV0998237
Photo   :   Yes
186 Ref No.   :   182537
Jhuggi ID   :   252-229/58
H.No.   :   63
Family Photo   :   Yes
Rajbala
Ration Card   :   077000317257
Photo Yes
Amit Kumar
Voter ID Card   :   ABL1532646
Photo   :   No
187 Ref No.   :   183634
Jhuggi ID   :   252-229/59 (1)
H.No.   :   62
Family Photo   :   Yes
Fatima
Voter ID Card   :   ABL1936698
Photo Yes
Mohd Shahid
Voter ID Card   :   TAX2228616
Photo   :   Yes
188 Ref No.   :   183539
Jhuggi ID   :   252-229/59 (2)
H.No.   :   62
Family Photo   :   Yes
Ruby
Ration Card   :   077005012765
Photo Yes
Prem Singh
Voter ID Card   :   ABL0477026
Photo   :   Yes
189 Ref No.   :   183427
Jhuggi ID   :   252-229/59
H.No.   :   62
Family Photo   :   Yes
Madhu Rani
Ration Card   :   077005009917
Photo Yes
Ganga Ram
Voter ID Card   :   DL/02/012/270358
Photo   :   Yes
190 Ref No.   :   182649
Jhuggi ID   :   252-229/60
H.No.   :   60
Family Photo   :   Yes
Santosh
Ration Card   :   077000317268
Photo Yes
Kapil
  :  
Photo   :   No
191 Ref No.   :   182748
Jhuggi ID   :   252-229/61
H.No.   :   59
Family Photo   :   Yes
Jagwati
Ration Card   :   077900322408
Photo Yes
Moolchand
Voter ID Card   :   ABL1686468
Photo   :   Yes
192 Ref No.   :   183073
Jhuggi ID   :   252-229/62
H.No.   :   59
Family Photo   :   Yes
Kiran
Ration Card   :   077000317992
Photo Yes
Mahesh Kumar
Voter ID Card   :   BVK0837666
Photo   :   Yes
193 Ref No.   :   182871
Jhuggi ID   :   252-229/63
H.No.   :   89
Family Photo   :   Yes
Dhanno
Ration Card   :   077000322651
Photo Yes
Raju
Voter ID Card   :   ABL1692854
Photo   :   Yes
194 Ref No.   :   183814
Jhuggi ID   :   252-229/63 (1)
H.No.   :   89
Family Photo   :   Yes
Harish
Voter ID Card   :   ABL1974128
Photo Yes
Anshu
Voter ID Card   :   AMN1536481
Photo   :   Yes
195 Ref No.   :   183762
Jhuggi ID   :   252-229/64
H.No.   :   58
Family Photo   :   Yes
Sulochana
Voter ID Card   :   ABL1418465
Photo Yes
Prem
  :  
Photo   :   Yes
196 Ref No.   :   184199
Jhuggi ID   :   252-229/65
H.No.   :   58
Family Photo   :   Yes
Netra Pal
Voter ID Card   :   BVK0851394
Photo Yes
Phoolwati
Voter ID Card   :   ABL1188044
Photo   :   No
197 Ref No.   :   183876
Jhuggi ID   :   252-229/66
H.No.   :   57
Family Photo   :   Yes
Vimla
Voter ID Card   :   ABL2116647
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
198 Ref No.   :   183888
Jhuggi ID   :   252-229/67
H.No.   :   133
Family Photo   :   Yes
Parmila
Ration Card   :   077004467732
Photo Yes
Jai Gopal
Voter ID Card   :   BL0477562
Photo   :   Yes
199 Ref No.   :   184419
Jhuggi ID   :   252-229/68
H.No.   :   90
Family Photo   :   Yes
Seema Devi
Ration Card   :   077000317284
Photo Yes
Vijay Kumar
Voter ID Card   :   BVK0837997
Photo   :   No
200 Ref No.   :   184491
Jhuggi ID   :   252-229/69
H.No.   :   67
Family Photo   :   Yes
Kamla Devi
Ration Card   :   077000316993
Photo Yes
Rajinder Kumar
Voter ID Card   :   ABL0477059
Photo   :   Yes
201 Ref No.   :   184552
Jhuggi ID   :   252-229/70
H.No.   :   67
Family Photo   :   Yes
Bhawna
Ration Card   :   077004568563
Photo Yes
Sonu
Voter ID Card   :   ABL0477075
Photo   :   Yes
202 Ref No.   :   184670
Jhuggi ID   :   252-229/71
H.No.   :   56
Family Photo   :   Yes
Seema
Ration Card   :   077000317746
Photo Yes
Manish Kumar
Voter ID Card   :   DL/02/013/270325
Photo   :   Yes
203 Ref No.   :   184748
Jhuggi ID   :   252-229/72
H.No.   :   125
Family Photo   :   Yes
Savitri
Ration Card   :   077000317776
Photo Yes
Chandra Kant
Voter ID Card   :   ABL0478404
Photo   :   Yes
204 Ref No.   :   184830
Jhuggi ID   :   252-229/73
H.No.   :   147
Family Photo   :   Yes
Sarvesh Devi
Ration Card   :   077004248507
Photo Yes
Vikas
Voter ID Card   :   ABL1958122
Photo   :   No
205 Ref No.   :   184912
Jhuggi ID   :   252-229/74
H.No.   :   664
Family Photo   :   Yes
Pooja
  :  
Photo Yes

  :  
Photo   :   No
206 Ref No.   :   183924
Jhuggi ID   :   252-229/75
H.No.   :   55
Family Photo   :   Yes
Usha
Ration Card   :   077000317389
Photo Yes
Yash
  :  
Photo   :   No
207 Ref No.   :   187936
Jhuggi ID   :   252-229/93
H.No.   :   94A
Family Photo   :   Yes
Shobhna
Voter ID Card   :   ABL1116953
Photo Yes
Sunil Kumar
Voter ID Card   :   BVK0850487
Photo   :   Yes